حمایت دینامیک؛ بالا یا پائین ابزار فرود؟

نوشته شده توسط : بهرام پورعلی بابا | تاریخ ارسال مطلب : .


 

حمایت پویا(دینامیک) در زمان فرود: 


از آنجا که یکی از دلایل تلفات کوهنوردان بر روی دیواره ها و یخچالها مربوط به خطاهای فرود می باشد، حمایت پویا(دینامیک) از دیرباز مورد توجه سنگنوردان و یخنوردان بوده است. 
بهره گیری از ابزار قفل خودکار(اتو بلوک) تنها مختص گره با طنابچه ها نیست بلکه در شرایطی خاص از ابزارهایی نظیر شانت، بک آپ و... نیز بهره گرفته می شود. اما نصب طنابچه اتوبلوک یا ابزار در زیر یا روی ابزار فرود خود نیاز مند تمرین و تجربه کافی می باشد. 
هریک از حالات فوق دارای مزایا و معایب شرایط زمانی و مکانی خاص فرود بوده و کوهنوردان بر اساس تجربه از آنها بهره می گیرند. 
اینک برخی معیاب و مزایای هر یک را مرور می کنیم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نصب طنابچه قفل خودکار (اتوبلوک) بالای ابزار فرود: 
مزایا: 
- نصب سریع گره یا ابزار. 
- در دید بودن گره یا ابزار (در صورت سوختن طنابچه بر اثر اصطکاک یا از فرم خارج شدن گره به سرعت به اشتباهمان پی می بریم). 
- براحتی میتوان در مواقع خاص با انتهای طناب از گره چفت شونده (یا قفل کننده سیستم فرود) استفاده کرد.

معایب: 
- خطر سوختن طنابچه بر اثر اصطکاک زیاد بر روی طناب اصلی فرود. 
- سختی در آزاد کردن گره یا ابزار قفل شده بدلیل وارد آمدن کل وزن بدن بر روی اتوبلوک. 
- در صورت بلند بودن طنابچه و جدا شدن گره از دستان فرد فرود رونده امکان دسترسی به گره وجود ندارد. 
- بهم ریختگی و شلوغی سیستم فرود بدلیل وجود ابزار و طنابهای متعدد(طناب فرود، طناب یا ابزار قفل خود کار، اسلینگ و کارابین مربوط به مرتب کردن طناب فرود "اتو کردن" و ...) 
- خطر گیر کردن طنابچه به سنگ هنگام فرود از کلاهکها.
- نرسیدن دست به طنابچه در صورت بلند بودن طنابچه اتوبلوک. 
- درگیر بودن هر دو دست هنگام فرود.
 

نصب ابزار حمایت پویا زیر ابزار فرود: 
مزایا: 
- دسترسی دائم به ابزار یا گره قفل خودکار. 
- سهولت در آزاد کردن قفل گره یا ابزاز (در هنگام وارد کردن بار بر روی طنابچه اتوبلوک بدلیل قرارداشتن طنابچه زیر ابزار فرود تنها 20 تا 25 درصد وزن بدن بر روی طنابچه قرار می گیرد و عمده وزن بدن توسط شکست ابزار فرود مهار می گردد. 
- تفکیک محل هر یک از ابزارهای فرود و حمایت. 
- درگیر بودن تنها یک دست و بکار گیری دست دیگر جهت حفظ تعادل.

معایب: 
- بدلیل قرار گرفتن دست حمایت بر روی گره خطر آزاد شدن قفل طناب هنگام خطر زیاد است از اینرو می باید دست بالای گره قرار گیرد. 
- در صورت بلند بودن طنابچه احتمال وارد شدن طنابچه به داخل ابزار فرود(نظیر شکل هشت) وجود دارد.
- زدن گره چفت شونده هنگام قفل ابزار فرود بسختی صورت می گیرد.
 

تذکر: 
- حمایت فرود نیازمند تمرینات متوالی در آغاز فصل و پیش از صعود های دشوار دارد. 
- از آنجا که اغلب افراد بویژه افراد مبتدی عادت دارند دست تعادل (دست بالا) خود را به شکلی محکم به طناب بگیرند بهتر است شیوه حمایت پویا از بالا به این افراد مبتدی آموزش داده شود (این امر در طرح درس دوره های کار آموزی بدرستی رعایت شده). 
- هنگام نصب ابزار حمایت، پائین سیستم فرود میتوان ابزار حمایت را به پاهای صندلی (هارنس) نصب نمود. این امر با توجه به مهار عمده وزن بدن توسط ابزار فرود تولید مشکل نمی کند. بدیهی است در صورت نصب طنابچه اتوبلوک به حلقه پا، زمانی که اتوبلوک بالای ابزار فرود قرار گرفته و همه وزن بدن را تحمل میکند، این امر موجب کج شدن فرد و حتی خطر کنده شدن رکاب پا خواهد شد.
- در مجموع پیشنهاد میشود جهت فرود در مکانهای ناشناخته اتوبلوک بالای ابزار و فرود مسیرهای شناخته شده در صورت تمایل زیر ابزار فرود نصب شود.
- موارد بالا تنها بخش کوچکی از نکاتی است که هنگام فرود مورد توجه قرار می گیرد و جهت تکمیل اطلاعات نیاز است آموزش فرود زیر نظر مربی باشد.
 
 
 
 

 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

گفتگوها