کتاب و مقاله

معرفی کتاب / هیمالیا ؛ میعاد سفید

کتاب «هیمالیا، میعاد سفید »روز 20 اردیبهشت ماه در سنندج رونمایی شد .نویسنده کتاب سید واسع موسوی گفت: کتاب به شناساندن هرچه واضح تر هیمالیا و مقوله هیمالیانوردی به مخاطب می پردازد.نشانه گذاری و نمودارهای مسیرهای صعود در اغلب قلل هیمالیا در این کتاب آمده است.
وی همچنین دلبستگی به مردم و شایستگی کردستان برای کسب موفقیت های هرچه بیشتر در عرصه کوه نوردی و یادکردن از زنده یاد ' محمد اوراز' را مشوق خود برای چاپ کتاب برشمرد.

در این مراسم ؛ معروف اوراز به نمایندگی از خانواده محمد اوراز، حمید دهقان فاتح اورست، جمشید خیرآبادی مربی نام آور کشتی کشور و دکتر انور دوله مه ره یی، رئیس فدراسیون کوه نوردی اربیل اقلیم کردستان از جمله مهمانان آئین رونمایی از این کتاب بودند.

سیدموسوی قله های کورژنسفکایا و سامانی درتاجیکستان و 2 قله پوبدا با ارتفاع هفت هزار و 439 و خانتگری با ارتفاع هفت هزار و 10 متر در قرقیزستان را فتح کرده است.

Related Articles

دانستنیهای ارتفاع

نوشاخ، قله ای متفاوت

کتاب اورست کوهی فراتر از ابرها

گفتگوها