تبدیل انتقاد به نفس به اعتماد به نفس

نوشته شده توسط : فرشید داوودی | تاریخ ارسال مطلب : .

کوه نامه: فدراسیون پزشکی  ورزشی مقاله ای در خصوص چگونگی دستیابی به اعتماد به نفس مطلوب به شرح زیر منتشر نموده:

یکی از جنبه هایی که می توان از آن منظر به اعتماد به نفس نگاه کرد، این است که هر فرد در خلوت و تنهایی، با خودش چگونه صحبت می کند. به طور تقریبی هر فرد به طور روزانه در حدود 300 تا 400 مرتبه کارهای فردی اش را ارزشیابی می کند. متاسفانه برای بیشتر افراد این ارزیابی ها با آنچه از خودشان انتظار دارند، فاصله بسیار زیادی دارد و بیشتر ارزشیابی ها شکل انتقاد به خود می گیرند. تحقیقات گویای این مطلب هستند که در یک فرد معمولی، 80% از این ارزیابی ها جنبه منفی دارند، و تنها 20% از آنها مثبت می باشند .

اگر یک اشتباه معمولی کرده باشید، حداقل 45 دقیقه در مورد آن خودتان را سرزنش میکنید: « واقعاً احمقانه بود، نمی توانم باور کنم که این حرف از دهان من درآمده باشد، همه آنها داشتند مرا نگاه می کردند، احتمالاً وقتی امشب به خانه بروند، همه شان در مورد من صحبت خواهند کرد!» اگر هم کارتان در این حد، بد نبوده باشد، باز هم یک منشی مخصوص پرونده های کارهای اشتباه  دارید که در قسمت ذهن، مشغول به فعالیت می باشد. در این مواقع او دست به کار می شود و فایل های قبلی را چک میکند: « اجازه بدهید که موارد قبلی را بررسی کنم، بله فکر می کنم شما احمق هستید! در حقیقت هر روز بدتر از روز گذشته عمل می کنید، آن روزی را به یاد می آورم که& hellip .» بیشتر ما تبحر خاصی در خار شمردن خودمان داریم و کمتر قادریم که احساس خوبی در خودمان ایجاد نماییم .

حتی اگر زمانی از راه برسد که خودتان را به خاطر کار خوبی که انجام داده اید مورد تشویق قرار دهید، باز هم این امر برای مدت زمان زیادی به طول نمی انجامد. ما معمولاً عادت کرده ایم که ارزش موفقیت هایمان را دست کم بگیریم: « من خوش شانس بودم!» و یا « همه چیز به زمان مربوط می شود، من باید این کار را یک هفته پیش انجام می دادم!» و « شاید فرد دیگری می توانست این کار را خیلی بهتر از من انجام دهد.» آخرین باری که کار خوبی انجام دادید و از شدت خوشحالی نتوانستید پلک بر روی هم بگذارید به چه زمانی باز می گردد؟ هیچ وقت !

البته هر چند از درون، خودمان را انتقاد می کنیم، اما در عین حال سعی می کنیم که در پیش روی دیگران خود را به بهترین نحو جلوه دهیم. معمولاً طوری خودمان را نشان می دهیم که دیگران احساس کنند ما در حدود 90% در کارهایمان به صورت مفید و مؤثر عمل می کنیم، و در پیش روی آنها قبول می کنیم که انجام اشتباه های گاه و بی گاه، از خصوصیات انسان ها به شمار می رود. شاید بتوانید دیگران را گول بزنید، اما نمی توانید خودتان را فریب دهید. زمانیکه شما چیزهایی را که از خودتان می دانید با چیزی که دیگران در جمع از شما می دانند، مقایسه می کنید، درست در آن زمان است که احساس شکست عمیقی به شما دست می دهد. زمانیکه به سمت انتقاد فردی روی می آورید، نهایتاً به دنبال عزیزان، شرکا، دوستان و رئوسایی می گردید که خاطر شما را از خودتان جمع کنند و حس اعتماد به نفسی را که ندارید به شما هدیه کنند. متاسفانه در شرایطی که شما اعتماد به نفس خودتان را در گرو سخنان دیگران بگذارید، آنوقت کنترل شخصی از دست شما خارج شده و دیگران آنرا کنترل خواهند کرد. اگر آنها از تایید کردن شما دست بردارند، آنگاه به شما احساس بی فایدگی دست خواهد داد، اعتماد به نفستان از هم پاشیده شده و احساس وابستگی بیشتری میکنید .

شما نباید آنطوری که با دیگران صحبت می کنید با خودتان هم به همان طریق صحبت کنید! شاید اینطور بگویید که : « تو این کار را انجام دادی؟ تو احمقی! آیا کسی تو را دید؟ بله تو را دیدند! آیا آنها می دانند که من تو را می شناسم؟ منظورم اینه که یاد آن زمانی افتادم که& hellip & hellip » چه کسی یک همچین دوستی می خواهد؟ اگر یک مدیر با کارمندش آنطوری که شما با خودتان صحبت میکنید، حرف بزند، کارمند می تواند به راحتی از مدیرش شکایت کرده و پیروز شود. درون شما هم این استحقاق را دارد که به خوبی با آن رفتار کنید. یاد بگیرید که فضایی را به اشتباهاتان نیز اختصاص دهید و آنها را به عنوان تجربه در مراحل بعدی زندگی به کار بندید .

هر چند اشتباه، جزئی از زندگی است، اما ما باید راههای را پیدا کنیم که بدون ضربه زدن به استعدادهایمان تنها از انتقادهای سازنده بهره بگیریم. طوری به انتقاد کردن نگاه کنید که گویی قصد دارید به عنوان اطلاعاتی در زمنیه بهبود  و به موفقیت رساندن خودتان استفاده کنید. هدف شما محکوم کردن و یا سرزنش نفستان نیست؛ بلکه باید به وسیله انتقاد، برای آینده خودتان یک پشتیبان محکم درست کنید که به شما اجازه دهد که فردا خیلی موثر تر از امروز عمل کنید !

« اسکات ادم» نقاش فیلم کارتونی « دیلبرت» ، با توجه به این دیدگاه، با هم گروهی ناشی تنیس خود برخورد کرد، ماجرا را از زبان خودش بشنویم: « در یکی از تورنومنت ها تنیس با خانمی هم گروهی شده بودم که به تازگی بازی تنیس را یاد گرفته بود. هر بار که یکی از توپ را خراب می کرد، رو به من می کرد و انتظار داشت که من ناراحت و نا امید شوم و با عصبانیت با او برخورد کنم؛ اما من به جای خشم و ناراحتی، نقشه بعدی را با او در میان می گذاشتم و حرکات مفیدتر را به وی آموزش می دادم. با انجام چنین کاری من یک پیغام مهم را به او یاد می دادم: گذشته مهم نیست. من به هیچ وجه قصد نداشتم که او را با تشویق های توخالی و بزرگ کردن های بی مورد بالا ببرم، چرا که این کار راه به جایی نمی برد و اغلب نتیجه خاصی در بر ندارد. اما می دانستم که اگر او بخواهد بیش از اندازه به اشتباهاتش فکر کند، امکان بروز مجدد اشتباه چند برابر می شود به همین دلیل اغلب بر روی اهداف آینده توجه داشتم و حرکات بعد را با او تمرین می کردم. خود او نیز تمایل بیشتری به انجام این کار نشان می داد. پس از گذشت چند روز توانایی های او به طور باور نکردی افزایش پیدا کرد و در نهایت توانستیم برنده تورنومنت شویم

شما هم با خودتان باید همینطوری رفتار کنید. مانند اتومبیلی که در حال پیشروی به جلو است و در آن هیچ گونه ترمزی وجود ندارد. اگر شما وقت زیادی را صرف نگاه کردن به آینه عقب بکنید، ممکن است به درختی که در مقابلتان وجود دارد برخودر نمایید. در حقیقت به همین دلیل است که آینه عقب خیلی کوچک تر از آینه جلو می باشد. تمرکزتان را از آینه عقب بردارید و بیشتر بر روی آینده رانندگی خود تمرکز کنید؛ سعی کنید به هر نحوی که شده خودتان را از حمله های شخصی شایع دور کنید. از یک پشتیبانی مطمئن درونی بهره بگیرید. چرا کاری را انجام دادید که کنترل کافی بر روی آن نداشتید؟

قبول اینکه یکبار در زندگی اشتباه کردید، خیلی راحت تر و بهتر از این است که قبول کنید خودتان یک اشتباه هستید. من قصد جسارت ندارم، اما برای خودم هم این امر پیش آمده که مشغول رانندگی در بزرگراههای تهران بودم و احساس خوبی نسبت به خودم نداشتم. مطمئنم که برخی از رانندگان دیگر نیز یک چنین احساسی، درست شبیه به من داشتند؛ آنها حتی توان نداشتند که برای دوستانشان هنگام خداحافظی تمام انگشت های دستشان را تکان دهند .

پس از اینکه مشکل بخصوصی را شناسایی کردید، می توانید با مطرح کردن 2 پرسش از خودتان بیش از پیش بر روی آینده تان تمرکز کنید: اول چه کاری می توانید برای تصحیح مشکل انجام دهید؟ اگر هر گونه عمل سازنده  و یا عذر خواهی می تواند مشکل شما را حل کند، زمانی را فقط به این کار اختصاص دهید؛ و پرسش دوم که مهمتر هم هست: اگر قرار است که در آینده مجدداً چنین مشکل مشابهی برایتان رخ دهد، چگونه قصد دارید آنرا کنترل نمایید؟ اگر شما یک دوست و یا همکار با معرفت و ارزشمند دارید، می توانید از او کمک گرفته و مشورت بخواهید. اگر هم ندارید، عقاید خود را بر روی یک کاغذ بنویسید و این سؤالات را از خودتان بپرسید و حتی الامکان از انتقادهای شخصی خودداری کنید. زمانیکه از گذشته خود چیزهایی یاد بگیرید و بر روی استراتژی های جدید تمرکز کنید، می توانید به راحتی در بازی زندگی موفق شوید .

اعتماد به نفس زمانی در شما ایجاد می شود که بتوانید از اشتباهات خود درس بگیرید و آنها را کنار بگذارید تا به موفقیت دست پیدا کنید. به چالشی که در مورد یاد گرفتن از اشتباهات فردی مطرح می شود، خوش آمد بگویید چرا که آنها مانند شن ریزه هایی هستند که شما را آماده تغییر می کنند و سبب میشوند تا قدم های بعدی را محکم تر بردارید. سعی کنید در پایان هر روز خودتان را ارزیابی کرده و میزان کارایی خودتان را تخمین بزنید. از تقویم شخصی برای ضبط موفقیت های خود استفاده کنید، ممکن است شما برنده باشید و خودتان هم متوجه نشوید و یا به زودی از یادتان برود بنابراین یادداشت کردن را از خاطر فراموش نکنید .

منبع: arbasi.wordpress.com
ترجمه:محبوبه محمدی صادق- مسئول کمیته روانشناسی هیات پزشکی ورزشی استان سیستان و بلوچستان
 

کوهپیمایی و کوهنوردی نوین- از مقدماتی تا پیشرفته

نوشته شده توسط : بهرام پورعلی بابا | تاریخ ارسال مطلب : .

چاپ دوم کتاب «کوهپیمایی و کوهنوردی نوین- از مقدماتی تا پیشرفته» نوشته غلامحسین حسن‌پور، عضو عیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، به تازگی از سوی نشر ورزش روانه کتابفروشی‌ها شد.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، این کتاب که از 10 فصل تشکیل شده، سال گذشته برای نخستین بار منتشر شد و دربرگیرنده مطالب آموزشی درباره کوهنوردی و سنگ‌‌نوردی است. 

 

نویسنده در صفحه 58 این کتاب که به آموزش جهت‌یابی در  کوهستان اختصاص دارد، نوشته است:«همانطور که می‌دانید در طبیعت چهار جهت اصلی وجود دارد (شمال، جنوب، مشرق، مغرب) که با پیدا کردن یکی از آنها می‌توان.....

نپال سرزمین کوه و اندیشه

نوشته شده توسط : بهرام پورعلی بابا | تاریخ ارسال مطلب : .

به هیچ وجه قصد ندارم در باب قدمت قصر ها و معابد بنویسم . بر آنم سفرم ، هر آنجه که دیدم و شنیدم و با قلبم حس کردم و در دلم نشست را در نهایت صداقت و عدالت به رشته کلام کشم . آنچه در مورد نپال که در هیچ منبعی غیر از وجود من ثبت نشده است . می نوسم زیرا که (( بی نظیر)) است و بی نظیری نه به معنای (( بی نقصی )) که به مفهوم تکرار ناپذیری است . همان بی نظیری شگفت انگیز و توصیف ناپذیری که در یک کلمه زندگی نام نهاده و خلاصه اش کرده ایم ....


نویسنده کتاب  : نکیسا نورائی

کتاب آموزش گره های رایج سنگنوردی

نوشته شده توسط : بهرام پورعلی بابا | تاریخ ارسال مطلب : .

 

 در این کتاب سعی شده است تا آسان ترین روشهای بستن گره های مختلف مورد استفاده در دریانوردی ، ماهیگیری ، کمپینگ و کوهنوردی را آموزش دهد.

در کتاب سعی شده تا هر گره مرحله به مرحله  نمایش داده شده و تا بسته شدن گره تکمیل شود .

این کتاب شامل 253 صفحه بوده و در اصل به زبان ایتالیایی نوشته شده که توسط مترجم آن به زبان انگلیسی ترجمه شده و منتشر گردیده است . 

 

 

 

 

 

 

معرفی ژئوتوریسم و اکو توریسم

نوشته شده توسط : نشاط کوهستان | تاریخ ارسال مطلب : .

"ژئوتوریسم " یا توریسم جغرافیایی فرایندی است که با تمرکز بر ظرفیت های بومی، جغرافیایی و زمین‌شناختی هر منطقه موجب توسعه پایدار گردشگری می‌شود. ژئوتوریسم با تأکید بر مشخصه‌های انحصاری هر منطقه سبب سودرسانی گردشگران به آن منطقه می‌شود.

    ژئوتوریسم طبق تعریف بخشی از توریسم طبیعت محسوب می‌شود که هدف آن مشاهده پدیده‌های زیبا و جذاب زمین‌شناسی و جغرافیایی است. می‌توان به دو نمونه غار کتله خور در زنجان و پناهگاه حیات وحش میانکاله در مازندران را به عنوان ظرفیت‌های ژئوتوریسم در ایران نام برد. ژئوتوریسم یا گردشگری زمین‌شناسی امروزه مخاطبان وسیعی دارد که نه تنها متخصصان و کارشناسان زمین شناسی، بلکه گردشگران عادی و علاقه‌مند به طبیعت هستند.

ژئوتوریسم از علوم مختلف زمین‌شناسی استفاده می‌کند و علاقه‌مندان به طبیعت و پدیده‌های زمین‌شناسی را برای بازدید از جاذبه‌های زمین دعوت می‌کند.

جایزه‌ی کتاب کوه

نوشته شده توسط : بهرام پورعلی بابا | تاریخ ارسال مطلب : .

 

یکی از کارهای خوب و با‌ارزش در دوره‌ی پیش انجمن، تشکیل بنیادی بود به نام

«جایزه‌ی کتاب کوه»

 

داوود محمدی فر را همه‌ی کوه‌نوردان می‌شناسند، او از سال‌ها پیش تمام زندگی و وقت و سرمایه‌ی خود را صرف نگارش و تدوین تاریخ کوه‌نوردی و غارنوردی ایران کرده است.

داوود محمدی‌فر، در سال ۱۳۱۱ در شهر ری متولد شد. از شاخص‌ترین فعالیت‌های اجرایی وی در حوزه‌ی کوهنوردی می‌توان به عضویت در هیات موسس سازمان کوهنوردی تنسینگ-هیلاری، عضویت در کارگروه فنی فدراسیون کوهنوردی، عضویت در هیات موسس کانون کوهنوردان تهران و عضویت در هیات مدیره‌ی فدراسیون کوه‌نوردی (دوران ریاست حسین رفعتی افشار) اشاره نمود. علاوه بر این، دومین و سومین صعود زمستانی قله‌ی دماوند در سال‌های ۱۳۳۶ و ۱۳۴۱ و صعود قله‌های علم‌کوه و سبلان از شاخص‌ترین صعودهای محمدی‌فر، بوده است.

اما از آغازین سال‌های دهه‌ی ۱۳۸۰ هجری خورشیدی، او به جرگه‌ی نویسندگان حوزه‌ی کوهستان پیوسته و تاکنون (تابستان ۱۳۹۲)موفق به انتشار ۱۳ عنوان کتاب در این زمینه شده است.

گفتگوها