اکبر ثابت کار

 

5.14a

اکبر ثابت کار

متولد سال 1360 سنگنورد حرفه ای و مربی و طراح درجه یک  و در حال حاضر مربی تیم ملی ست. در مسابقات اعزامی بسیاری به عنوان مربی در کنار تیم ملی بوده است. همچنین نزدیک 12 سال است طراح یا سر طراح در اردوهای تیم ملی بوده و طراح مسابقات داخلی و کمک طراح مسابقات آسیایی نیز بوده است.

سنگنوردی را از 16 سالگی آغاز و 25 سال است که همچنان در سطح اول و حرفه ای سنگنوردی می کند.

 کارشناس ارشد تربیت بدنی( فیزیولوژی ورزش) است و از مربیان با دانش و با تجربه و کاربلد این رشته است و در حال حاضر به  آموزش و تربیت شاگردان این رشته اهتمام دارد. همچنین بخشی از مربیان تربیت یافته سنگنوردی محصول زحمات اوست.

اکبر ثابت کار صعودهای بسیاری در درجه سختی 13 انجام داده است. او در خرداد 1401 موفق شد مسیر "گلادیاتور" با درجه سختی 5014ab  در منطقه "سیرا" را صعود کند.

 akbar_sabet

 

Related Articles

آریا هادی فرد

آرتیمس فرشاد یگانه

محمد صنعتکار

گفتگوها