آریا هادی فرد

 

5.14a

آریا هادی فرد سنگنورد جوان و خوش آتیه کشور متولد 1379 سنگنورد حرفه ای و دارای سه مقام قهرمانی استان تهران است.

وی در کنار صعودهای متعدد خود در درجات بالا موفق شده است بعد از مسیر کلاهک آلبرت  مسیر "مستر نو بادی" با درجه سختی 5.13b در برغان را ترد ( به صورت ابزار گذاری) صعود کند.

آریا در فروردین 1401 موفق شد مسیر "افتخار" در پل خواب را با درجه سختی 5.14 a صعود کند.

 او بعد از امین کتابی و حسین صادقی سومین نفریست که تاکنون این مسیر را صعود کرده است.

مسیر افتخار 5.14a پل خواب

Related Articles

اکبر ثابت کار

آرتیمس فرشاد یگانه

محمد صنعتکار

گفتگوها