رضا کلاسنگیان

رضا کلاسنگیان متولد سال 68 سنگنورد حرفه ای واز مربیان این رشته و عضو تیم ملی است. سنگنوردی را از سال 86 آغاز کرد و به سرعت به عضویت تیم ملی در آمد. وی از سال  90 عضو تیم ملی بوده  و هنوز این عضویت ادامه دارد."رضا" سنگنوردی با زور و توان فوق العاده بالاست. قدرت دستان وی از شاخصه های مثال زدنی اوست. او همچنین در کنار مقام های متعدد در مسابقات داخلی  در کارنامه خود نایب قهرمانی مسابقات آسیایی در رشته لید 93 تهران را هم دارد.

رضا کلاسنگیان تاکنون چند مسیر در درجه 5.14 صعود کرده است از جمله:

 • مسیر کلونی 5.14a- برغان
 • خون آشام – 5.14a برغان
 • اودین- 5.14b برغان
 • گلادیاتور- 5.14ab سیرا
 • کریمز- 5.14a ورده
 • گرگ 5.14b چالابه

اینستاگرام رضا گلاسنگیان


reza_kolasangian

 

Reza Kolasangian who was born in 1989, is a professional rock climber, coach, and member of Iran’s national team.  He has begun rock climbing since 2005 and became a national team member very fast and he is still a national team member. Reza is a climber possessing a high amount of strength. His arms strength is one of his significant characteristics. Besides his internal medals and achievements, he has a silver medal in the Asia cup in 2014.

Some of the 5.14 routs he climbed are listed below:

 • Klooni 5.14a
 • Khoon asham 5.14a
 • Odin 5.14b
 • Gladiator 5.14a,b
 • Karimz 5.14a
 • gorg 5.14b

Related Articles

آریا هادی فرد

اکبر ثابت کار

آرتیمس فرشاد یگانه

گفتگوها