امین کتابی

"امین کتابی" متولد سال ۱۳۷۱ مربی و سنگنورد حرفه ای ست. او سنگنوردی را از شش سالگی آغاز و در سال 88 قهرمان بلدرینگ جوانان کشور شد.

در ۱۷ سالگی موفق به صعود مسیر دایرکت آشیانه  با درجه سختی 5.13c شد.

"کتابی" در حال حاضر با آن که توانایی لازم برای شرکت در مسابقات را دارد و از آمادگی بالایی برخوردار است اما تمام هم و غم خود را بر روی آموزش شاگردان و پرورش استعداهای نسل نو و صعودهای طبیعت گذاشته است.

"امین" اولین کسی است که بعد از سالها  رولکوبی مسیر افتخار موفق به صعود آن شد و در واقع "فرست اسنت" مسیر افتخار متعلق به اوست. این مسیر قطعا در رنج چهارده است ولی چون هنوز کس دیگری صعود نکرده نمی توان درجه دقیقی از آن ارائه داد.

مسیرهای 5.14  که تاکنون امین کتابی  موفق به صعود آن ها شده است عبارتند از:

1-      خون آشام 5.14a    برغان

2-      کلونی  5.14a  برغان

3-      افتخار 5.14a پل خواب (فرست اسنت)

4-      اودین 5.14b برغان

اینستاگرام امین کتابی     aminketabi_1

 

Amin Ketabi – professional Iranian coach and climber- was born in 1992. He started climbing at the age of six. In 2009 he won Iran’s national youth bouldering competition.

At the age of seventeen, he climbed a 5.13c route named Direct.

Although Amin has the ability and the strength to compete in competitions, he focuses on training young talents and climbing in nature.

After several years of bolting the route ‘Eftekhar’, he is the first and only one who climbed it. 

The routs with the rating of 5.14 he climbed, are listed below:

  • Khoon-Asham 5.14a
  • Klooni 5.14a
  • Eftekhar 5.14a (first ascent)
  • Odin 5.14b

 

Related Articles

آریا هادی فرد

اکبر ثابت کار

آرتیمس فرشاد یگانه

گفتگوها