جستجو

جستجو
جستجو تنها در :
مجموعا یک نتیجه یافت شد

دو صعود پیاپی ، یک مسیر

ایجاد در 18 ارديبهشت 1397. ارسال شده در اخبار

... که در یک شیب و در کل مسیر ادامه می یابند.این مسیر در سال 2012 توسط  Patrick O'Donnell و Ethan Pringle بولت کوبی شده و در اواخر سال 2016 توسط Ethan Pringle اولین صعود آن انجام شده است.   منابع : https://www.mountainproject.com/route/113762002/everything-is-karate ...