محیط زیست

تبلیغ منفی توسط کوهنوردان صادراتی

هنوز یک ماه نشده که خبر «« انتقادات کوهنوردان خارجی علیه زباله های ایرانیان »» نگذشته است که امروز خبری در صفحه اینستاگرام مربی کشورمان امیر حسین جابرانصاری منتشر شد.این بار در قله کاچکار در کشور ترکیه. موضوع ناراحت کننده که از متن استوری می توان فهمید وضعیت اسفناک این نوع زباله های رها شده در قله آرارات است که متاسفانه سالیانه صعود های زیادی از سوی ایرانیان به آن قله صورت می گیرد.

امیدوارم روزی نرسد که خبر محرومیت جهانی کوهنوردان ایرانی در ورود به مناطق کوهنوردی و سنگنوردی را در سایت منتشر کنیم. به امید روزی که  این فرهنگ حمل بنر به قله برچیده شود و مثل اکثر کوهنوردان دیگر کشور ها به یک پرچم پارچه ای کوچک اکتفا کنیم.

 

 

 

 

 

Related Articles

اولین ایرانی موفق در چالش هفت قله

تلاش بر جبهه بکر شمالی اوگره

صعودی تاریخی به چوآیو از سمت نپال

گفتگوها