رسانه ها

روال دریافت گواهی راهنمای ورزشهای کوهستانی در آمریکا

راهنمای کوهستان در ایران عنوانی جدید به حساب می آید و چند سالی است که به صورت رسمی در حال برگزاری می باشد. در این دوره هایی از قبیل، راهنمایان کوهستان (Mountain Guide)، دوره آموزشی راهنمایان تورهای طبیعت‌گردی (Eco tour Leader)، راهنمایان تورهای ایرانگردی و جهانگردی (Cultural Leader)، راهنمایان تورهای تخصصی پرنده‌نگری (Birdwatching Guide) از سوی مراکز مختلف و با ارایه مدرک رسمی در حال برگزاری است. فدراسیون کوهنوردی نیز در تعامل با سازمان میراث فرهنگی گواهینامه های «راهنمای کوهستان سطح 3» را برگزار می نماید.

تعریف ویکی پیدیا از راهنمای کوهستان :

Mountain guides are specially trained and experienced mountaineers and professionals who are generally certified by an association. They are considered experts in mountaineering.

سرفصل هایی که در این دوره ها تدریس می شود شامل مباحث زیر هستند :

  • کارآموزی و پیشرفته برف و یخ
  • مبانی جستجو و نجات در کوهستان
  • بهمن شناسی
  • کارآموزی کوهپیمایی
  • مبانی محیط زیست
  • آشنایی با علم هواشناسی
  • پزشکی کوهستان
  • دوره جهت یابی، کار با قطب نما
  • دوره کار با GPS
  • کارآموزی و پیشرفته سنگ نوردی

عنوان راهنمای کوهستان در کشور های خارجی قدمت و ارزش بیشتری از ایران دارد و توسط انجمن های کوهنوردی یا انجمن های راهنمای کوهستان برگزار می شود.برای سه عنوان « راهنمای سنگ نوردی » و « راهنمای اسکی »  و « راهنمای کوهستان » در آمریکا انجمن راهنمای کوهستان آمریکا AMGA  دوره هایی را برگزار می کند که می توانید سرفصل ها و روال دریافت این مدارک را در ویدئو های زیر مشاهده کنید.

 

Related Articles

مجموعه برنامه " The Great Summits"

فیلم مستند صعود اورست IMAX EVEREST

مجموعه مستند، اورست: فراتر از توانایی

گفتگوها