مارِک هولچک اطلاعات فنی مسیر جدیدی که با رادوسلاو گِرو در بارونتسه ایجاد کرده، برجسته ترین صعود فصل بهار امسال در هیمالیای نپال را به اشتراک گذاشته:

جبهه غربی

مارِک روشنگری کرده که مسیر ایجاد شده در واقع در جهبه غربی بارونسته است نه در یال شمال غربی، دقیقا از دره هولکو در منطقه خومبو به آن دسترسی پیدا کرده اند، این شیب به سختی راهی به سمت قله  دارد، مسیری که توسط تیم روسیه به سرپرستی سرگی افیموف در پاییز سال 1995 ایجاد شد در ستون غربی بوده و طی آن یوری اوماچک، نایک جیلین، سالوات جابیبولین، والری پرشین و اوگنی وینو گرادسکی به قله رسیدند. این منطقه اگرچه نزدیک به یال جنوب شرقی است اما در سال 2013 مورد توجه اکسپدیشینی از کشور چک قرار گرفت که منجر به فاجعه ناپدید شدن پترماشولد و یاکوب وانک شد و مارِک هولچک و رادوسلاو گِرو خیال دارند که مسیر جدید خود را به آنها اختصاص دهند.

دشوارترین مسیری که تاکنون صعود کرده ام

هولچک سختی مسیر "دام آسمانی" را در درجه ABO خلاصه کرده و آن را M6 +, VI +, 80º تعیین کرده، به گفته وی آنها مجبور به صعود 1800 متر شده اند تا بر ارتفاع نسبی 1300 متر غلبه کنند، سبک آنها سبکبار و طی ماجراجویی بوده که در نهایت ده روز طول کشیده، از 21 تا 30 ماه مه. برای مارِک هولچک که سابقه دریافت دو کلنگ طلایی دارد این مسیر جدید در بارونتسه در اوج حرفه او به عنوان یک کوه نورد، ایجاد شده و معتقد است که دشوارترین مسیری بوده که تاکنون صعود کرده است.

desnivel

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید