طبق اخباری که برای تیم کوه نامه ارسال شده است  "  راضیه سلیمی " طی روزهای گذشته یک بار دیگر اقدام به صعود مسیر همدانی ها به صورت افرادی نموده است.  در خبری که قبلا در سایت کوه نامه با عنوان "گزارش صعود انفرادی "راضیه سلیمی" به مسیرهمدانی ها، قیف فرانسه در دیواره علم کوه" منتشر شده است ایشان مدتی قبل نیز صعودی به روش انفرادی به مسیر همدانی ها داشتند ولی بر اساس برخی تصاویر منتشر شده حواشی بابت آن صعود ایجاد شد. 

بعد از حواشی صعود قبلی خانم سلیمی یک بار دیگر تصمیم به تکرار صعود خود نمودند. گزارش مختصری از صعود دوم برای کوه نامه ارسال شده است که می توانید در ادامه مطلعه نمایید :

 

با تجربه صعود قبلی این بار روز قبل از شروع صعود به انتقال کوله و تجهیزاتم به پای مسیر پرداختم و غروب روز سه شنبه با فیکس کردن لوازم به طناب پلاستیکی زردرنگی که به مسیر همدانی ها ختم می شود به علم چال برگشتم. روز چهارشنبه ساعت ۳:۳۰ از چادر بیرون زدم و به سمت یخچال به راه افتادم، پس از عبور از شکاف یخچال و گل سنگ ها در دو مرحله تجهیزات، طناب و کوله ام را به پای مسیر رساندم. پس از رک کردن تجهیزات و رشته کردن طنابها، ساعت ۸ شروع به صعود کردم. تکنیک صعودم همان بود : اتصال گیری گیری به یک طناب به عنوان طناب اصلی و استفاده از طناب دوم و اتصال آن به کارگاه تا در فرود و یومار به عنوان بک آپ روی آن پروسیک بزنم. ساعت ۹:۳۰ شروع صعود طول های دوم و سوم ساعت ۱۳ شروع صعود طول های چهارم و پنجم برای طول ۵ کفش سنگم را پوشیدم و با صعود طبیعی آن را در مدت بسیار کوتاهتری نسبت به قبل صعود کردم ساعت ۱۶ شروع صعود طول های ششم و هفتم صعود طول ۶ و ۷ که دفعه قبل ۵ ساعت طول کشیده بود این بار ۳:۳۰ به طول انجامید و خوشبختانه در روشنایی روز به محل شب مانی ام در انتهای طول ۷ رسیدم. پس از سپری کردن شبی سرد پس از صرف صبحانه ساعت ۸ شروع به صعود کردم ساعت ۱۱ شروع طول ۹ و رسیدن به طاقچه قمقمه ساعت ۱۴ شروع طول ۱۰ (طول اول همدانی ها بالای طاقچه قمقمه) ساعت ۱۶ طول ۱۱ را صعود کردم با اینکه زمان کافی داشتم و میتوانستم در تاریکی به قله برسم طول ۱۱ را جمع نکردم و شب دوم را روی طاقچه همدانیها سپری کردم سپری کردن شبی بسیار سرد در طاقچه همدانی ها که بسیار بادگیر بود با توجه به اینکه پیش بینی کرده بودم برنامه را در دو روز به پایان برسانم مجبور شدم آب و غذایم را مدیریت کنم روز سوم ساعت ۸ شروع به جمع کردن طول ۱۱ نمودم در این روز خسته بودم و حرکاتم کند شده بود و هر حرکتی ضربانم را بالا میبرد در طول ۱۲ و ۱۳ بویژه طول ۱۳ در جای حساسی از مسیر میخ شکسته بود و به سختی این دو طول را صعود کردم برای طول ۱۴ و ۱۵ هر چند مسیرها ساده بودند اما کفش سنگم را پوشیدم تا با خیال راحت تری صعود کنم در طول ۱۵، چند بار طنابم لاخ شد مجبور به چند بار رفت و برگشت شدم در نهایت ساعت ۱۷:۳۰ به ریزشی زیر قله رسیدم با احتیاط کامل این چند متر را نیز طی کردم و ساعت ۱۸ به قله رسیدم پس از قدری استراحت به سمت جان پناه سیاه سنگ به راه افتادم ترجیح دادم در تاریکی از سنگ سیاه سنگ فرود نیایم و شب سوم را نیز به شب مانی در جان پناه سیاه سنگ تن دادم روز چهارم ساعت ۶:۳۰ صبح به سمت علمچال حرکت کردم ساعت ۱۰ صبح به علمچال رسیدم و پایان برنامه این صعود را به مهربان همسرم و مربی عزیزم آقای سعیدزاده که از هیچگونه حمایت و همراهی دریغ نکردند تقدیم میکنم.

 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید