معرفی کوه های ایران ( ت )

نوشته شده توسط : نشاط کوهستان | تاریخ ارسال مطلب : .

ت

تات : 2927 متر ، استان آذربایجان غربی

تاربیشه : 3229 متر ، استان البرز ، آسارا

تاریکه نو : 3130 متر ، استان البرز ، دهستان نساء

تافک سفید : استان کرمان

تامَز :3006 متر ، استان کهکیلویه و بویر احمد

تامیان : 2976 متر ، استان البرز ، آسارا

تاوَرمیشی : 2976 متری ، استان سمنان

تاوِرِنِرآب : 2942 متر ، استان گلستان 

تتَره : 3434 متر ، فریدونشهر

تپه مراد : 3219 متر ، استان تهران ، فیروزکوه

تَجِر : 3408 متر ، استان قزوین

تخت : 2950 متر ، استان مرکزی

تخت : 2985 متر ، کردستان ، اورامانات

تخت خرس : 3900 متر ، از قلل منطقه علم کوه

تخت خرس : 4250 متر ، خط الراس چپکرو ، ورارو

تخت رستم : 2887 متر ، استان مرکزی ، تفریش

تخت رستم : 4426 متر ، استان مازندران ، منطقه تخت سلیمان

تخت سرحوض : 4650 متر ، منطقه تخت سلیمان

تخت سلیمان : 3259 متر ، استان کرمان ، راین

تخت شاه : 3850 متر ، اشترانکوه

تخت شاه : 3145 متر ، استان لرستان ، الیگودرز

تخت عِوض : 2819 متر ، نیشابور

تخت طٍِلا : 3107 متر ، استان لرستان ، درود

تخت گاه : 3680 متر ، پرچنان

تدیج : 2976 متر ، استان فارس ، فسا

ترش کوه : 3981 متر ، استان کرمان ، شهربابک

اَرشو : 3166 متر ، استان کرمان ، بردسیر

تٍرنٍمٍه : 2250 متر ، بوکان

تَرکَنو : 3430 متر ، استان مازندران ، نور

ترنگ : 3050 متر ، طرنگ

ترین زا : 3808 متر ، استان تهران ، فیروز کوه

تزرجان : 4000 متر ، استان یزد ، تفت

تٍش سنگ : 3792 متر ، استان البرز ، نساء

تفتان : 4050 متر

تکان : 3652 متر ، استان مازندران ، سواد کوه

تل انبار : 3030 متر ، استان گلستان

تل خاکی : ..... استان کرمان

تلمه سنگ : 3350 متر ، فیروزکوه

تنگ اَبَر سوئیه : 32449 متر ، استان کرمان ، جیرفت

تنگ آهن : 3070 متر ، استان اصفهان ، سمیرم

تنگ سیاه : 3278 متر ، استان فارس ، اقلید

تنگ قاسم : 3136 متر ، استان چهار محال و بختیاری ، شهرکرد

تنگ کورَک : 3134 متر ، استان فارس ،  آباده

تنگل : 3380 متر ، استان کرمان ، بافت

تنهادشت : 3340 متر ، استان مازندران ، تنکابن

توچال : 3962 متر ، تهران

تودَج : 2830 متر ، استان فارس ، استهبان

توران : 3322 متر ، استان کرمان ، شهربابک

تورشوم ( تریشم ): 2600 متر ، ماسوله

تورَک : 3158 متر ، استان چهار محال و بختیاری ، استهبان

توکلاومیرستان : 3588 متر ، استان مازندران ، لاریجان

توله داغی : 3532 متر ، تکاب ، تخت سلیمان

توماند : 3262 متر ، فریدونشهر

تووین : 3139 متر ، استان کرمان ، شهداد

توی چال : 3407 متر ، استان قزوین

تِرَ ران : 2944 متر ، استان کرمان ، جیرفت

تیر : 3850 متر ، اقلید ، آباده

تیربارک : 3316 متر ، ایذه

تیرف : 2913 متر ، استان اردبیل ، خلخال

تیز کوه : 3340 متر ، استان مازندران ، لاریجان

 

منابع : فرهنگ جغرافیای کوه های کشور
فرهنگ کوه نوردی و غار نوردی ایران داوود محمدی فر ....

 برگرفته از : نشاط کوهستان

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی