اخبار کوهستان

مینا مارکوویک و جذابیت طبیعت

 

مینا مارکوویک، سوپر استار IFSC، یکی از بهترین قهرمانان صعودهای داخل سالن است. اما هیچکس از جذابیت های طبیعت در امان نیست و قهرمانان صعودهای داخل سالن نیز همواره به آغوش سنگ طبیعت پناه می برند. در عکس بالا مینا مارکوویک را در حال صعود مسیری با درجه +8c می بینید. آیا باید در آینده نزدیک شاهد 9a او باشیم؟

http://www.8a.nu/

Related Articles

انتصاب در فدراسیون کوهنوردی

کافه کوه بهمن ماه

دیدگاه

گفتگوها