اخبار کوهستان

صعودی تاریخی به چوآیو از سمت نپال

 

کوهنورد فرانسوی آلاسدیر مک کنزی در همراهی با تیمی از شرپاها صعودی تاریخی به چوآیو از سمت نپال در ساعت هشت و سی و پنج دقیقه بعدازظهر به وقت محلی انجام داد.

جلجی شرپا که قبلا سه تلاش برای ایجاد مسیری تجاری از سمت نپال داشته راهنمای تیم بوده، آنها از جبهه جنوب غربی این قله را صعود کردند. مسیر نرمال چوآیو از سمت تبت است و این امید وجود دارد که منبعد صعودهای تجاری از سمت نپال صورت گیرد اگرچه اعلام شده که این مسیر بسیار دشوار بوده. دپارتمان توریسم نپال این صعود را تایید کرده.

چوآیو نخستین بار در سال 1954 توسط هربرت تیچی، سپ جوئشلر و پاسانگ داوا از سمت نپال صعود شده، دنیس اوروبکو و بوریس ددشکو نیز در سال 2009 از جبهه جنوبی آن را صعود کردند.

مک کنزی که در حال تکمیل پروژه 14 قله هشت هزارمتری است با صعود به چوآیو سیزدهمین هشت هزارمتری خود را صعود کرد. او در 20 ماه مه بیست ساله شده و جوانترین کوه نوردی است که توانسته 13 قله هشت هزارمتری صعود کند.

منبع : Everest chronicle

Related Articles

اولین ایرانی موفق در چالش هفت قله

تلاش بر جبهه بکر شمالی اوگره

موج سوم کوهنوردی ایران

گفتگوها