4 مدال برای ژاپنی ها در لید نوجوانان B

نوشته شده توسط : عزیز حبیبی | تاریخ ارسال مطلب : .

 

فینال لید نوجوانان B در مسابقات قهرمانی جوانان جهان 2017 اتریش؛ روز پنجشنبه 16 شهریور برگزار شد.

هر سه مدال طلا، نقره و برنز در بخش زنان و نیز مدال برنز در بخش مردان به ژاپنی ها رسید.

مدال طلا و نقره بخش مردان به ترتیب به سنگنوردانی از امریکا و اسپانیا تعلق گرفت

http://www.ifsc-climbing.org/index.php/news/item/1016-4-more-medals-for-japan-dynamic-top-for-duffy

فینال سرعت مسابقات قهرمانی جهان 2017 اتریش (و سنگنوردان ایرانی)

نوشته شده توسط : عزیز حبیبی | تاریخ ارسال مطلب : .

 

فینال سرعت مسابقات سنگنوردی حهان در بخش زنان در رده های سنی جوانان و نوجوانان A و B ؛ و در بخش مردان نیز در رده های سنی جوانان و نوجوانان A و B دیروز 4 سپتامبر برگزار شد.

حاکمیت مدال ها از آن سنگنوردان روسیه بود.

زنان

-  در رده های جوانان و نوجوانان B هر 6 مدال طلا و نقره و برنز به روس ها رسید.

-  در رده نوجوانان A مدالهای طلا و نقره و برنز به ترتیب به سنگنوردانی از کشورهای لهستان، چین و روسیه رسید. 

-  محیا دارابیان نفر پانزدهم نوجوانان B شد. 

مردان

-  در رده نوجوانان A مدال های طلا و نقره به روس ها رسید ومدال برنز از آن چین شد.

-  در رده نوجوانان B  مدال طلا به سنگنوردی از ایتالیا و مدالهای نقره و برنز به سنگنوردان روسیه زسید.

-  در رده جوانان مدال های طلا و نقره و بزنز به ترتیب به سنگنوردانی از اکوادور ،کره و امریکا رسید.

-  احسان اسرار نفر هشتم رده جوانان شد.

http://www.ifsc-climbing.org/index.php/news/item/1014-speed-victories-move-russia-to-first-in-medal-race

 

فینال بولدرینگ مسابقات قهرمانی جهان 2017 اتریش – نوجوانان B

نوشته شده توسط : عزیز حبیبی | تاریخ ارسال مطلب : .

 

 

فینال بولدرینگ مسابقات قهرمانی جهان – نوجوانانB ؛ روز 3 سپتامبر بازهم در هوای بارانی برگزار شد.

این بخش از مسابقه در جاکمیت ژاپنی ها قرار گرفت 

از مچموع 6 مدال طلا و نقره و برنز در بخش مردان و زنان؛ 5 مدال به ژاپنی ها رسید . تنها مدال نقره مردان از آن یک سنگنورد روسی شد.

 

ww.ifsc-climbing.org/index.php/news/item/1010-5-medals-for-japan-in-youth-b-bouldering