در ره یار...

نوشته شده توسط : بهرام پورعلی بابا | تاریخ ارسال مطلب : .

 

ایستگاه پنج توچال

عکاس : بهرام پور علی بابا

 

 

آنسوی ابر ها

نوشته شده توسط : بهرام پورعلی بابا | تاریخ ارسال مطلب : .

مسیر پلنگچال به ایستگاه پنچ توچال

عکاس : بهرام پورعلی بابا