دماوند

نوشته شده توسط : نشاط کوهستان | تاریخ ارسال مطلب : .

 

عکاس : پرویز ستوده شایق

 

آبشار گزو

نوشته شده توسط : بهرام پورعلی بابا | تاریخ ارسال مطلب : .

 

آبشار گزو

عکاس : مهناز کرمی

تالار

نوشته شده توسط : بهرام پورعلی بابا | تاریخ ارسال مطلب : .

جنگل الیمستان - کلبه چوبی معروف به تالار

عکاس : بهرام پور علی بابا