گزارش صعود

دومین گشایش مسیرساعت 26 روی دیواره کوه دلی یاسیر (شهنیز)

یک سال از گشایش مسیر مورچه های کارگر می گذشت و علیرغم صعود مسیر "بن رود" در تیرماه همان سال و گشایش های متعددی که در مناطق مختلف استان خوزستان و کهگیلویه داشتیم، زمزمه ی صعود دوباره دلی یاسیر تداوم فکر من و هادی بود.

 

تا اینکه فصل صعود فرا رسید و فراخوان گشایش دادیم، اما خوشبختانه به دلیل بارش هایی که در اوایل فروردین رخ داد تاریخ فراخوان کمی با تاخیر اجرا شد و اینگونه بود که چهارشنبه 9 فروردین ماه با حرکت از اهواز راهی بهبهان شدیم و بعد از جمع آوری وسایل و خرید مایحتاج، شب رو خونه ی یکی از دوستان در سرفاریاب گذراندیم.

برای خواندن گزارش برنامه لینک زیر را دنبال کنید.

 

 

 

 دانلود گزارش " ساعت 26 "

 

 

 

Related Articles

گفتگوها