کتاب و مقاله

کتاب "مسیر ایران بر فراز برودپیک" رونمایی شد

امروز 22 فرودین ماه مراسم رونمایی از کتاب " مسیر ایران برفراز برودپیک " رونمایی شد. مراسم در محل نشر چشمه در مجموعه فرهنگی تجاری کورش برگزار شد و با حضور جمعی از کوهنوردان، دوستان و اعضای خانواده تیم برودپیک همراه بود.

اختتامیه مراسم ، صحبت اعضای خانواده " بزرگی " ، " کیوان " و " جراهی " و برخی دوستان آنها و برگزاری مراسم تولد نمادین برای " آیدین بزرگی " بود.

در مقدمه کتاب چنین می خوانیم :

مسیر نو ؛یک مسیر کشف نشده که تا کنون ردپایی به خود ندیده است . مسیر نو روی یکی از هشت هزار متری ها ،یک هدف وسوسه کننده برای بساری از کوهنوردان ،ماجراجویان و کاشفان است .

.....

داستان برودپیک داستان سه جان شیفته ای است که در راه هدف خود برای فتح قله ها ،جان خود را گذاشتند. آن سه آرش وار جان خود را بر سر گشودن " مسیر ایران " برفراز برودپیک نهادند. آنها در کوه با هم آشنا شدند و در کوه با هم ماندند.

 

در ادامه گزارش تصویری این مراسم را مشاهده می نمایید .

خبر و گزارش : بهرام پور علی بابا

 

 

 

Related Articles

دانستنیهای ارتفاع

نوشاخ، قله ای متفاوت

کتاب اورست کوهی فراتر از ابرها

گفتگوها