احمد سلگی

 

"احمد سلگی" متولد سال 71 شهر نهاوند است. سنگنوردی را سال 83 آغاز و در سال 86 به عضویت تیم ملی در آمد.  وی 2 سال  متوالی در رده نوجوانان و جوانان قهرمان ایران شد  و عضو ثابت تیم ملی در این رده شد.

پنجمی نوجوانان آسیا  (سنگاپور) سال 90، دوم  قهرمانی آسیا  (ایران) سال 91 و نهم جوانان قهرمانی جهان در همین سال از جمله رتبه های اوست.  هشتم قهرمانی آسیا بزرگسالان (چین) سال 95 و سال 96 هفتم قهرمانی آسیا (ایران) از دیگر مقامهایی است که او در دهه 90 کسب کرده است.

در رده داخلی نیز مقام های متعدد و سکوهای زیادی داشته  است و  در این دهه  پنج بار مقام قهرمان بلا منازع  کشور بوده است.

سلگی همچنین مربی سنگنوردی است و صعودهای د14 وی عبارتند از:

-  "کریمز"  با درجه سختی  5.14a "ورده"   فرست اسنت 

گلادیاتور" با درجه سختی 5.14ab سیرا

اینستاگرام احمد سلگی


ahmadreza.solgi1

Related Articles

آریا هادی فرد

اکبر ثابت کار

آرتیمس فرشاد یگانه

گفتگوها