اخبار کوهستان

تلاش دکتر علیرضا بهپور برای صعود بهاره اورست

دکتر علیرضا بهپور  بدون سر وصدا یا به تعبیر دوستان " چراغ خاموش "راهی نپال شده اند تا در جمع صعودکنندگان بهاره اورست حضور داشته باشند.

بر طبق خبر منتشر شده در سایت خانه کوهنوردان تهران  ،تلاش و اسرار اعضای خانه برای آگاهی از روز عزیمت ایشان جهت تدارکات بدرقه به جایی نرسید و ایشان متواضعانه از اعلام روز عزیمت به دلیل عدم ایجاد مزاحمت برای دوستان سر باز زدند.

سال گذشته تلاش دکتر علی رضا بهپور در همین منطقه به دلیل ریزش بهمن و "فاجعه اورست " متوقف شد .

 

کوه نامه:  آرزوی سلامتی و موفقیت برای ایشان داریم .

Related Articles

انتصاب در فدراسیون کوهنوردی

کافه کوه بهمن ماه

دیدگاه

گفتگوها