کتاب و مقاله

کوه نورد موفق / مقاله

علی‎رضا صدری: از مدت ها پیش همواره ذهن من درگیر این مساله بوده است، چه رازیست که بعضی ها "کوهنورد" شناخته می شوند، ولی بعضی دیگر با اینکه کوهنوردی می کنند، دیگران آنها را به عنوان کوهنورد نمی شناسند و قبول ندارند. به عبارتی "کوهنورد بودن" متفاوت است با "کوهنوردی کردن".
کم نبوده اند کسانی که سال ها با به خطر انداختن جان، مال، خانواده و همه چیز خود، با متحمل شدن آسیب های فراوان با تمام وجود تلاش کرده اند، به هر دری زده اند، حتی با تخریب دیگران و بی ارزش جلوه دادن فعالیت های آنان سعی کرده اند برای خود وجه ای کسب کنند، ولی هیچوقت بعنوان "کوهنورد" مقبولیتی نیافته اند و اگر هم ارتباطی با دیگران داشته اند، جز رابطه ای ظاهری و سطحی نبوده است. از طرف دیگر کسانی هم بوده اند که هرچند ممکن است فعالیت های خارق العاده ای نداشته اند، حتی علی رغم اختلاف نظر با دیگران، بعنوان "کوهنورد" مورد احترام و حتی به نوعی الگو بوده اند.


مدتی پیش بصورت اتفاقی به گفتارهای "موفقیت" دکتر فرهنگ هلاکویی گوش می دادم، به نظرم رسید چه ارتباط محکمی وجود دارد بین اصول موفقیت و اصول کوهنوردی، تو گویی کوهنوردی ورزش و فعالیتی است که طراحی شده است
برای تمرین چگونه موفق بودن و اینکه از ما انسان های موفقی بسازد. این بود که این نوشتار تحت عنوان "کوهنورد موفق" بر اساس گفتارهای موفقیت دکتر هلاکویی شکل گرفت، البته با این رویکرد که چگونه می توان کوهنورد موفقی بود یا اینکه کوهنورد موفق چه ویژگی هایی باید داشته باشد.

 

متن فوق بخشی از مقاله « کوه‎نورد موفق » به قلم « علیرضا صدری » است که به برای کوه نامه ارسال شده است. مقاله کامل را از لینک زیر دانلود نمایید.

 

 

دانلود مقاله کوهنورد موفق

 

 

Related Articles

دانستنیهای ارتفاع

نوشاخ، قله ای متفاوت

کتاب اورست کوهی فراتر از ابرها

گفتگوها