کتاب و مقاله

کتاب اورست کوهی فراتر از ابرها

 کتاب اورست کوهی فراتر از ابرها، گزارش صعود تیم ملی کوه نوردی ایران در نخستین صعود ایرانیان دربهار سال 1377 به قله اورست است.

این کتاب که شرحی است از این برنامه توسط رضا زارعی و همایون بختیاری نوشته شده است، گزارش کامل صعود 4 تن از اعضای این تیم 17 نفره به بام دنیا همراه با آلبومی از تصاویر روزشمار برنامه, معرفی اعضای تیم، تدارکات غذایی، تدارکات فنی و صورت هزینه های مالی برنامه در 157 صفحه و هفت فصل  می باشد.

 

 

ارتفاع زدگی ، پیشگیری و درمان

اطلاعات ارائه شده در این کتاب برای اسکی بازان ، کوهنوردان ، کوه پیمایان و مسافران مقاصد مرتفع دنیا سودمند است . چه فردی که برای اولین بار به ارتفاع میرود چه یک کوه پیمای فصلی یا یک کوهنورد کهنه کار ، همه این کتاب را ضروری خواهند یافت .

این کتاب چنین طراحی شده است که در سفر به ارتفاع ، همراه شما باشد ،از آن استفاده ببرید .

 

گفتگوها