محیط زیست

جانپناه های جبهه شمالی دماوند به همت کوهنوردان گلستانی پاکسازی شد

سه تن از کوهنوردان استان گلستان در اقدامی خودجوش و مسئولانه جانپناه های جبهه شمالی دماوند را پاکسازی کردند.

این کوهنوردان که هر سه از شهرستان کردکوی به جبهه شمالی دماوند عزیمت کرده بودند  در تاریخ 21 خرداد 1395 در مسیر بازگشت خود اقدام به جمع آوری زباله های موجود در جانپناه های ۴۰۰۰ و ۵۰۰۰ دماوند کردند.

جهت تسهیل در شناسایی مسیر  ، این کوهنوردان همچنین پرچمی را در محل جانپناه ۵۰۰۰ دماوند نصب کردند.

با تشکر از زحمات کلیه افرادی که در پاکسازی این جانپناه مشارکت داشتند.

 

مشارکت کنندگان : عماد منوچهری ، فرزاد پهلوانی و علی رمضانی

 

از کوهنوردانی که اقدام به صعود قله دماوند از جبهه شمالی می کنند تقاضا می شود جهت پاسداشت زحمات این عزیران در حفظ و نگهداری این جانپناه  ها تلاش مضاعفی داشته باشند.

 

ارسال خبر و تصاویر : معصومه ابراهیمی

 

 

 

 

 

پس از پاکسازی

 

 

نصب پرچم  در محل جانپناه ۵۰۰۰

Related Articles

گفتگوها