اخبار کوهستان

مسیر جدید در آیگر

جبهه شمالی آیگر، 1800 متر دیواره عمودی از سنگ آهک در آلپ سوئیس، نسلهای زیادی قدرت تخیل ماجراجویان را تقویت کرده است. سیلوال شوباخ و پیتر کانل از کشور سوئیس مسیر جدیدی در جبهه افسانه ای آیگر به نام "رنسانس" ایجاد کردند. آنها 6 روز از 19 تا 24 آگوست در مسیری 1200 متری در حال تلاش بودند، با سبکی تقریبا آزاد به استثناء بخش صعود مصنوعی. این تیم از بولت (کارگاه دائم) در 30 طول مسیر استفاده نکرده. منبع

Related Articles

اولین ایرانی موفق در چالش هفت قله

تلاش بر جبهه بکر شمالی اوگره

صعودی تاریخی به چوآیو از سمت نپال

گفتگوها