گزارش صعود

گزارش گشایش مسیر بر دیواره شانه شرقی سرکچالها

چرا صعودهای از مسیر غیر نرمال و یا صعود نشده با ارزشند؟ کسانی که برای اولین بار قله ای یا دیواره ای را صعود می کنند چه چیزی بیش از دیگران دارند آیا آنها توان جسمی فراتر از دیگران دارند آیا از لحاظ فنی از دیگران جلوترند ؟ 

به نظر من اولین ها و صعود کنندگان یک مسیر برای اولین بار لزوما" کوهنوردان برتری از لحاظ فنی و جسمی نیستند آنها تنها کسانی هستند که از لحاظ ذهنی توانسته اند خود را در حدی توانمند کنند که بتوانند از محدوده آرامش خود خارج شوند و  فضاهای جدید را تجربه کنند.

ما نیز با همین رویکرد تصمیم به صعود دیواره ای گرفتیم که تاکنون حتی بدان نزدیک نشده بوده و هیچ گزارشی و یا خبری از صعود آن نشنیده بودیم.

ما یکی از دهلیزهای این دیواره را صعود کردیم و از آن لذت بردیم.

 

 

 

اولین پیمایش زمستانه خط الراس روته

 زمستان سال 1382 بود که در برنامه صعود سرکچالها از مسیر شانه شرقی به سرپرستی کاظم فریدیان و با حضور حسین ابوالحسنی, محسن فوقانی و رضا سعیدی نیا از هم نوردان آن سالهای من در باشگاه دماوندتیغه ها و سوزنیهای زیبا و جذابی در جنوب نظر مارا به خود جلب نمود این مسیر از روستای روته و با قله روته آغاز  و در امتداد شرق تا روستای لالون امتداد دارد.

با بررسی هائی که بعدا" انجام دادیم متوجه شدیم که تاکنون هیچ صعود ثبت شده ای در فصل زمستان بر روی این خط الراس انجام نشده بود . شاید بخاطر ارتفاع کم و مهجور بودن آن کمتر نظر کوهنوردان جدی را به خود جلب نموده و یا اینکه تیغه های فنی و دشوار آن مانعی بوده برای پیمایش این خط الراس زیبا.

اولین صعود زمستانی خط الراس پسنده کوه تا قله ی خرسان شمالی

نوشتم که نمی دانم از کجا باید شروع کنم. اما از اینجا شروع می کنم. بخشی از تاریخچه ی باشگاه آرش، آن بخشی که من دیده ام و من خوانده ام که مطمئنم این همه اش نیست و یا حداقل فقط برای آرش است. مانند آن قطعا در دیگر گروهها و باشگاهها هم وجود دارد.
می بینید! در این بین چه نامهای بزرگی دیده می شود؟ نامهایی که کوهنوردی ایران وامدار آنهاست. اما کیست که دنبال راه آنان باشد؟ کیست که بخواهد آن اندیشه ها را امروز با تمام پیشرفتهای مختلف در ابزار و دانش کوهنوردی بار دیگر به بوته ی آزمایش بگذارد؟ کیست که دغدغه اش برای فراگرفتن آن راه و رسم و طرز تفکر همانقدر باشد که درباره ابزارهای جدید و رنگارنگ است؟

گفتگوها